ย 

Pharyngitis ( Sore Throat) Viral versus Bacterial Pharyngitis

By: Leonard Einstein , APRN, NP-C, FNP-BC

Board Certified Nurse Practitioner


๐‘ฉ๐’‚๐’„๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’‚๐’ ๐’๐’“ ๐‘ฝ๐’Š๐’“๐’‚๐’ ?


๐‘จ๐’๐’•๐’Š๐’ƒ๐’Š๐’๐’•๐’Š๐’„๐’” ? ๐‘ถ๐’“ ๐’”๐’–๐’‘๐’‘๐’๐’“๐’•๐’Š๐’—๐’† ๐’•๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’๐’๐’๐’š ?


Although the cause is usually viral it can also be bacterial; differentiating between Bacterial and viral is extremely important since Bacterial pharyngitis cannot be cured at home and it requires a visit to the medical office and treatment with antibiotics.


A common presentation of ๐‘ฉ๐’‚๐’„๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’‚๐’ ๐‘ท๐’‰๐’‚๐’“๐’š๐’๐’ˆ๐’Š๐’•๐’Š๐’”


* acute-onset ๐‘บ๐’๐’“๐’† ๐‘ป๐’‰๐’“๐’๐’‚๐’• with ๐‘ป๐’๐’๐’”๐’Š๐’๐’‚๐’“ ๐’†๐’™๐’–๐’…๐’‚๐’•๐’†๐’” (*MAJORILY Bacterial )

* ๐‘ญ๐’†๐’—๐’†๐’“ (Bacterial) , ๐‘ฏ๐’†๐’‚๐’…๐’‚๐’„๐’‰๐’†๐’”

* ๐‘ฌ๐’๐’๐’‚๐’“๐’ˆ๐’†๐’… /๐’•๐’†๐’๐’…๐’†๐’“ ๐’„๐’†๐’“๐’—๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐’๐’๐’…๐’†๐’”

* ๐‘จ๐’ƒ๐’”๐’†๐’๐’”๐’† ๐’๐’‡ ๐‘ช๐’๐’–๐’ˆ๐’‰ ๐’‚๐’๐’… ๐’‚๐’ƒ๐’”๐’†๐’๐’„๐’† ๐’๐’‡ ๐‘บ๐’•๐’–๐’‡๐’‡๐’š ๐’๐’๐’”๐’† *(Bacterial indicator)

* ๐‘ด๐’‚๐’š ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’”๐’‚๐’๐’…๐’‘๐’‚๐’‘๐’†๐’“ ๐’“๐